Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Welcome to pages of the Institute for Sociology of SAS

The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences is the largest basic research organization in the field of Sociology in Slovakia. It is the representative of Slovakia in international comparative research programs like the ISSP or the European Values Survey (EVS).

The Institute publishes Sociológia – Slovak Sociological Review and operates the Slovak Archive of Social Data which provides public access to data files from surveys carried out in Slovakia. The catalog of the institute's library is accessible on-line. Read more ....

News and events

04.10.2018>>Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt
(pozvánka na medzinárodnú konferenciu)
21.06.2018>>Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance
(Interdisciplinárna konferencia)
06.06.2018>>Karol Marx v 21.storočí
(teoretický seminár)
11.05.2018>>Názory verejnosti na rolu matky
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Dňa matiek)
01.05.2018>>Ako verejnosť hodnotí prácu a pracovný život – máj 2018
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Sviatku práce)
10.04.2018>>International Academics in Slovakia. Preliminary findings.
(ústavný seminár)
12.03.2018>>PhD study: Topics offered for academic year 2018/19
(up to three full time PhD positions in academic year 2018/19)
08.03.2018>>Verejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien)
05.03.2018>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2018 / 19
(v akademickom roku 2018 / 19 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
20.02.2018>>Verejnosť o sociálnej spravodlivosti
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)

Older news and events can be found here.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic