Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Edičná rada SÚ SAV

Zloženie Edičnej rady (2016-2020):

Prof. Juraj Schenk (Bratislava)
Prof. Monika Čambáliková (Bratislava)
Prof. Ilja Šrubař (Konstanz)
Prof. Dušan Lužný (Olomouc)
Doc. Dilbar Alieva (Bratislava)
Doc. Gabriela Lubelcová (Bratislava)
Doc. Marek Skovajsa (Praha)
Miroslav Tížik, PhD. (Bratislava)

Tajomníčka Edičnej rady: Silvia Danišová
Technická a grafická spolupráca: Jarmila Štrbavá

Kontakt na Edičnú radu: silvia.danisova@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
[ Statut_Edicnej_rady_2016.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava