András L. Pap
András je konštitucionalista a štipendista programu Marie Curie (SASPRO) v Sociologickom ústave SAV od januára 2016 do decembra 2018.
Pracuje na interdisciplinárnom projekte zaoberajúcom sa komparatívnym ústavným právom, ľudskými právami a sociológiou, ktorý podrobne rozoberá teoretické a praktické problémy, ktoré sa týkajú právneho a politického definovania etnických kategórií a identifikácií.
Medzi rokmi 2000 a 2002 bol András hosťujúcim výskumníkom na New York University Law School. V uplynulých rokoch pôsobil ako vedúci výskumu a riaditeľ Oddelenia pre štúdium konštitucionalizmu a vlády práva v Inštitúte právnych štúdií v Centre pre spoločenské vedy na Maďarskej akadémií vied, ako profesor práva a na Fakulte Práva a Súdnictva National Public Administration University, ako docent na katedre filozofie na Fakulte humanitných vied Eötvös University, a ako hosťujúci profesor programu Štúdií nacionalizmu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.
András získal tituly JD a Ph.D. na Eötvös University, a tituly MA a M.Phil. na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Hodnosť doktora vied získal na Maďarskej akadémii vied.

Vybrané aktuálne publikácie:
Pap, A. L. (2015) Racial, Ethnic, or National Minority? Legal Discourses and Policy Frameworks on the Roma—In Hungary and Beyond. Social Inclusion 2015, Volume 3, Issue 5, 78–89.
Is there a Legal Right to Free Choice of Ethno-racial Identity? Legal and Political Difficulties in Defining Minority Communities and Membership Boundaries. Columbia Human Rights Law Review, Winter 2015, Volume 46. No. 2. (46.2:73 2015) 153–232.
Pap, A. L. (2012) Dogmatism, Hypocrisy and the Inadequacy of Legal and Social Responses Combating Hate Crimes and Extremism: The CEE Experience. In: Michael Stewart (ed.) The Gypsy 'Menace'. Populism and the New Anti-Gypsy Politics. London: Hurst & Co. / Columbia University Press, 2012, 295–311.
Pap, A. L. (2012) Constitutional Exceptionalism: Efficacy, Proportionality and the Attenuation of Balancing Standards. In: Synnøve Ugelvik and Barbara Hudson (eds.) Justice and Security in the 21st Century: Liberty, Risks, Rights and the Rule of Law. London and New York: Routledge 2012, 157–178.


Myrto Tsilimpounidi
Myrto je štipendistka programu Marie Curie (SASPRO) v Sociologickom ústave SAV v období 10 / 2015 až 9 / 2018 a zástupkyňa riaditeľa v organizácií Ministry of Untold Stories. Jej výskume sa zameriava na rozhrania medzi migráciou, urbanizmom a kultúrou. V minulých prácach sa zaoberá empirickým výskumom teórie kozmopolitanizmu v Južnej Európe. Jej aktuálne projekty sa zameriavajú na politiku ulice, krajiny prináležitosti and novej estetike krízy v Európe. Jeden zo smerov výskumu skúma ponímanie “demokracie” a “občianskej spoločnosti” v situácií extrémneho uskromnenia. Druhý sa venuje dynamike migrácie, nevypovedaným príbehom okrajových subjektivít a ich súvislosti so sociálnou politikou.
Myrto sa zameriava na kritickú prácu s angažovanou sociológiou a na partnerstvo so širokým spektrom verejných činiteľov, mimovládnych a komunitných organizácií a kolaboratívne prístupy k výskumu v rôznych prostrediach (UK, Thailand, Mexico, South Africa, Spain and Greece).

Vzdelanie
DPhil – Sociálne a politické myslenie (Social and Political Thought) (Sep 2007 – Dec 2011) Promovaná 2012
School of Social Sciences and Cultural Studies, University of Sussex, UK.
Dizertácia: Remapping Athens: An Analysis of Urban Cosmopolitan Milieus.

MA – Kritické globálne štúdiá (Critical Global Studies) (Sep 2006 – Sep 2007)
Critical Global Studies, School of Social Sciences, University of Exeter, UK.
Diplomová práca: Can Cosmopolitanism be put into Practice? The Zapatistas’ Alternatve.

BSc – Ekonomický a regionálny rozvoj (Economic and Regional Development) (Sep 2000 – Sep 2004) Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece.

Vybrané publikácie:
Tsilimpounidi, M. (2017) Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity. London: Routledge.
Tsilimpounidi, M. & Avramidis, K. (eds.) (2017) Graffiti and Street Art: Reading, Writing and Representing the City. Farnham: Ashgate.
Tsilimpounidi, M. & Walsh, A. (eds.) (2014) Remapping Crisis: A Guide to Athens. London: Zero Books. ISBN: 978 – 78099 – 605 – 9.


Simon Smith
Simon Smith pôsobil ako štipendista programu Marie Skłodowska-Curie v Sociologickom ústave SAV v období 5 / 2013 až 12 / 2015. Skúmal premeny novinárstva vo svetle virtuálnej komunikácie. Osobitne sa zameriaval na organizovanie diskusie pod spravodajskými článkami: aké diskurzívne praktiky sa tam uplatňujú a aké druhy informácií sa tam vytvárajú? Kto dohliada na koho v hybridnom prostredí medzi profesionálnou a amatérskou produkciou vedenia? Jadrom výskumu sú dve prípadové štúdie slovenských denníkov, skúmané kombináciou etnografického pozorovania, rozhovorov a diskurzívnej analýzy.
V minulosti Simon pôsobil na univerzitách v Leedse, Salforde a Západného Škótska. Publikoval v mnohých oblastiach vrátane sociológie organizácií, produkcie znalostí, hodnotenia vedy, politickej participácie verejnosti alebo regionálneho rozvoja. Doktorský titul získal na Bradfordskej univerzite vo Veľkej Británii za štúdiu o nezávislých kultúrnych prostrediach v Československu v 70. a 80. rokoch.

Je autor/editor:
Jana Dvořáčková, Petr Pabian, Simon Smith, Tereza Stöckelová, Karel Šima, Tereza Virtová (2014) Politika a každodennost na českých vysokých školách : etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. [Politics and everydayness in Czech universities: ethnographic perspectives on education and research]. Prague: SLON.
Simon Smith (ed.) (2003) Local Communities and Post-Communist Transformation. Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia, London & New York: RoutledgeCurzon.