Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Výskum GEOPREF 2024

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Výskum GEOPREF 2024

Lehota na predkladanie ponúk: 16. apríla 2024 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe

Zoznam priložených súborov:
GEOPREF_draft_dotaznik_4.4.2024.pdf ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_GEOPREF_2024.pdf ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_GEOPREF_2024_navrh_na_plnenie_kriterii.odt ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_GEOPREF_2024_navrh_zmluvy.odt ]