Podujatia a aktuality

Úloha Žiarislavovej hudby v živote slovenských pohanov

Srdečne pozývame na Ústavný seminár Sociologického ústavu SAV, v.v.i. V stredu 20. 3. 2024 o 13.30 prednesie Michal Púchovský (Sociologický ústav SAV, v.v.i.) prednášku

Úloha Žiarislavovej hudby v živote slovenských pohanov. Seminár sa uskutoční v v miestnosti 94 na Klemensovej 19 v Bratislave. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

we warmly invite you for the Seminar of the Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences on Wednesday 20th March 2024 at 13.30. Michal Púchovský (Sociologický ústav SAV, v.v.i.) will present the lecture Úloha Žiarislavovej hudby v živote slovenských pohanov.

The language of the lecture will be Slovak. Seminar will take a place in the room 94.

Príspevok predstaví zistenia týkajúce sa úlohy hudby v komunite a učení Žiarislava, jednej z popredných osobností moderného slovenského pohanstva, a to na základe sociálne-antropologického výskumu realizovaného v rokoch 2016 až 2018. Príspevok sa zaoberá tromi vzájomne prepojenými témami: (a) úlohou hudby v komunite Žiarislavových nasledovníkov, (b) úlohou Žiarislavovej hudby v procese formovania modernej pohanskej identity a (c) hudbou ako nástrojom šírenia alternatívnych či disidentských myšlienok. Výskum modernej pohanskej hudby napomáha porozumeniu aktuálnych podôb moderného slovenského pohanstva, ktoré patrí k jedným z málo autochtónnych náboženstiev na Slovensku s rastúcim počtom veriacich (4007 v sčítaní 2021). Štúdium novodobej slovenskej pohanskej hudby taktiež predstavuje ideálny výskumný priestor pre analýzu stratégií re)aktualizácie slovenskej národnej identity v modernej slovenskej spoločnosti, ktorej jedným z pilierov je tradičná slovenská ľudová kultúra.