Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk: ISSP a CSES Slovensko 2024

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: „ISSP a CSES Slovensko 2024"

Lehota na predkladanie ponúk: 15. decembra 2023 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSPCSES2024.pdf ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSPCSES2024_navrh_na_plnenie_kriterii.odt ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSPCSES2024_navrh_zmluvy.odt ]
dotaznik_demografia.docx ]
dotaznik_ukazka_CSES.doc ]
dotaznik_ukazka_ISSP.docx ]