Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk: Integrácia ukrajinských migrantiek na trhu práce v SR (fokusová skupina)

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: „Integrácia ukrajinských migrantiek na trhu práce v SR"

Lehota na predkladanie ponúk: 21. 11.2023 do 12.00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Navrh_na_plnenie_kriterii.odt ]
Navrh_zmluvy.odt ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_Ukrajina_trh_prace.pdf ]