Prieskum trhu

Výzva na prekladanie ponúk - „Home office: práca a starostlivosť v priestore domova (v kontexte digitálnych technológií)“

1. Názov predmetu zákazky
„Home office: práca a starostlivosť v priestore domova (v kontexte digitálnych technológií)“

2. Hlavný kód CPV - 7930000-7 Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika

3. Druh zákazky Služby

Lehota predkladania ponúk: 11.11.2023 do 12.00 hod.

Zoznam priložených súborov:
Vyzva_na_predkladanie_ponuk-Home-office_2023.docx ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk-Home-office_2023.pdf ]