Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - „Konšpirácie v krajinách V4 2023“

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: „Konšpirácie v krajinách V4 2023"

Lehota na predkladanie ponúk: 6. 10.2023 do 10.00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Verejné obstarávanie APVV konšpirácie V4 2023.docx ]
[ VO_APVV-konspiracie-V4_2023.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava