Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Používanie digitálnych technológií v partnerských vzťahoch 2023

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: „Používanie digitálnych technológií v partnerských vzťahoch“ 2023

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 06.2023 do 12.00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_Vega-2023.docx ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_Vega-2023.pdf ]