Podujatia a aktuality

Obavy z rastu cien sú nižšie ako pred rokom. Obavy zo stavu zdravotníctva neklesajú.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Od marca 2020 sme zrealizovali sedemnásť rozsiahlych zisťovaní a tri menšie špeciálne zisťovania.

Sedemnásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 27.4.2023 do 9.5.2023. V čase zberu údajov bola témou kauza exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a prezidentka ohlásila vznik úradníckej vlády.

Obavy z rastu cien sú stále vysoké, ale nižšie ako pred rokom

Vo výskume na prelome apríla a mája vyslovovali respondenti najväčšie obavy z rastúcich cien energií a inflácie (82,2 %), zo stavu slovenského zdravotníctva (81,1%) a zo súčasného politického diania (79,1 %). V porovnaní s výskumom pred rokom klesli obavy z rastu cien, obavy zo stavu zdravotníctva a zo súčasného politického diania zostali rovnako vysoké. Obavy z vojnového konfliktu na Ukrajine v porovnaní s obavami pred rokom výraznejšie klesli na 66,1%. S odstupom najmenšie obavy (39,6 %) majú respondenti z pandémie koronavírusu.

Vo všeobecnosti platí, že menšie obavy vyslovovali muži a respondenti, ktorých domácnosti vedeli ľahšie vyjsť so svojim rozpočtom. Obavy z rastúcich cien výrazne častejšie vyslovovali voliči SMERu. Voliči strany HLAS nevyslovovali obavy z rastu cien častejšie než voliči ostatných strán. Menšie obavy z vojnového konfliktu na Ukrajine vyslovovali tí respondenti, ktorí vinili z vojny USA a NATO.

Subjektívna rozpočtová situácia domácností je horšia ako pred rokom

V porovnaní s výskumom na prelome apríla a marca 2022 je v aktuálnom výskume väčšia skupina respondentov, ktorí odpovedali, že je pre nich veľmi alebo dosť ťažké vyjsť s rozpočtom. Podiel týchto respondentov je približne rovnaký ako v novembri 2022. Problémy vyjsť s rozpočtom deklarujú výrazne častejšie starší respondenti, naopak menej často respondenti s vyšším vzdelaním.

Napriek vysokej miere obáv zo zdražovania, zo stavu zdravotníctva či z politického diania, platí, že väčšina respondentov je so svojím životom spokojná (54,2 %). Podiel respondentov nespokojných so svojím životom (22,9 %) je rovnaký ako bol v našich výskumoch pred rokom. Platí, že miera spokojnosti s vlastným životom pri odpovediach jednotlivých respondentov nesúvisí zo žiadnou zo zisťovaných obáv. Obavy z politického a ekonomického vývoja nemajú žiadnu spojitosť s tým ako ľudia hodnotia svoj život.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_17_obavy.pdf ]