Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Menoslov zamestnancov oprávnených hlasovať vo voľbách riaditeľa Sociologického ústavu SAV v. v. i.

Menoslov zamestnancov Sociologického ústavu SAV v. v. i. oprávnených hlasovať podľa článku 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii vo voľbách riaditeľa SÚ SAV v. v. i. dňa 26. 4. 2023 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Menoslov_zamestnancov _Sociologickeho_ustavu_SAV_volitelov.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava