Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Vyhlásenie voľby členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i.

Správna rada SÚ SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i., podľa Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV, v. v. i. zo dňa 1.2.2023.

Kompletné podklady ku kandidatúre podľa písmena d) zašle uchádzač/ka zo svojej pracovnej adresy Správnej rade SÚ SAV, v. v. i. do 28.2.2023.

Pohovor s kandidátmi na členov vedeckej rady a následná voľba členov vedeckej rady, za účasti oprávnených voličov SÚ SAV, v. v. i., sa uskutočnia na volebnom stretnutí 8.3.2023 o 10:00 hod.. Kandidáti v abecednom poradí odprezentujú svoje predstavy pôsobenia vo vedeckej rade (max. 10 min) a následne dostanú možnosť odpovedať na prípadné otázky členov správnej rady a oprávnených voličov (max. 10 min). Voľba prebehne tajným hlasovaním v nadväznosti na pohovory a diskusiu s oprávnenými kandidátmi.

Plný text vyhlásenia voľby je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyhlasenie_volby_clenov__Vedeckej_rady_SU_SAV.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava