Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Rozpoznávanie praktík korupčného zlyhania: prípad verejných vypočutí prokurátorov

Na budúcu stredu - 16. 11. o 13.30 - sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne prezenčnou formou v miestnosti č. 93.

S prednáškou Rozpoznávanie praktík korupčného zlyhania: prípad verejných vypočutí prokurátorov na ňom vystúpia naše kolegyne doktorka Jana Lindbloom a doktorka Jana Strussová (Sociologický ústav SAV, v.v.i.). Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Krátky popis príspevku:

Organizačným zlyhaniam, ako napr. korupčným škandálom, býva priznaná váha nežiadúceho sociálneho javu, ktorý si vyžaduje pozornosť, identifikáciu premenných a mechanizmov a najmä nápravu v podobe opatrení pre minimalizáciu takýchto neduhov. Často sa javí, že je zrejmé, ktoré praktiky sú problematické a nezlučiteľné s inštitucionálnym ideálom. Bližší pohľad na výkon práce však odkrýva zložitosť a nejednoznačnosť delenia postupov na správne a nesprávne. Odkrýva neadekvátnosť kategórií a prívlastkov pre opis dilem, rozporov a vynárajúcich sa súvislostí tak, ako ich zažívali účastníci diania. Príspevok vychádza z dát z verejných vypočutí kandidátov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2020 a 2021 ako súčasť volieb generálneho a špeciálneho prokurátora. Verejné vypočutia sú analyzované ako špecifická sociálna scéna, v ktorej prebiehal zápas a spor o vymedzenie korupčných škandálov a profesionálnych pochybení, v ktorej dochádzalo k rozpoznávaniu a zatrieďovaniu praktík, ne/činov a vzťahov do kategórií individuálneho alebo systémového zlyhania. Dáta z vypočutí tak ilustrujú a poukazujú na to, že problém rozlíšenia a označenia určitého konania ako napríklad korupčného, je nielen odbornou otázkou, ale aj praktickým problémom pre samotných členov organizačných a inštitucionalizovaných prostredí.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava