Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Dôvera a konšpirácie 2022

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Dôvera a konšpirácie 2022

Lehota na predkladanie ponúk: 18. 11.2022 do 12.00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_Vega2022_def.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava