Podujatia a aktuality

Vojna na Ukrajine posunula Slovákov geopoliticky na Západ. Dve tretiny respondentov pokladajú Rusko za nebezpečnú krajinu.

Štrnásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 31. 3 až 7. 4. 2022. V tomto období pokračoval útok vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu. Ruské vojská ustúpili z okolia Kyjeva a médiami prebehli správy o masakroch ukrajinského civilného obyvateľstva. Väčšina západného sveta ako aj Európska únia naďalej odsudzovala ruskú agresiu a zavádzala nové ekonomické sankcie. Na Slovensko prišlo už viac ako 300 tisíc vojnových utečencov z územia Ukrajiny. Epidémia koronavírusu bola v tomto období na Slovensku stabilizovaná, s rozšírením variantu omikron klesla závažnosť ochorenia, ale denné prírastky ako i počet hospitalizovaných ostávali na pomerne vysokých úrovniach.

Vojna na Ukrajine posunula Slovákov geopoliticky na Západ

Respondenti na otázku „V súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať.“ odpovedali, že Slovensko by malo „vždy“ alebo „skôr“ stáť na strane Západu (EÚ a NATO) 38,9 % respondentov, 45,7 % respondentov sa prikláňalo k odpovedi „usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom a 8,5 % odpovedalo, že Slovensko by „vždy“ či „skôr“ malo stáť na strane Ruska.

Geopolitickú orientáciu na Rusko preferujú skôr respondenti pre ktorých je veľmi ťažké vyjsť v domácnosti s rozpočtom, respondenti, ktorí pri informáciách o politike a svete viac dôverujú svojim známym ako médiám a respondenti, ktorí sa prikláňajú k výroku: „Skutočnosť je zväčša iná, než sa nám podsúva, svetom hýbu mocné tajné skupiny podľa utajeného scenára.“ Medzi voličmi strán Kotlebovci ĽS-NS, Smer-SD a Republika je viac prívržencov geopolitickej orientácie na Rusko ako na Západ, ale v každej z týchto strán je najviac prívržencov vyváženej pozície medzi Ruskom a Západom.

Podobnú otázku sme respondentom kládli i v roku 2014 po Ruskej anexii Krymu a vyhlásení separatistických republík na východe Ukrajiny. Z Tabuľky 1 je zrejmé, že zatiaľ čo podiel respondentov, ktorí by Slovensko chceli geopoliticky orientovať na Rusko zostal rovnaký (na úrovni o niečo viac ako 8 %), podiel respondentov, ktorí by chceli aby Slovensko stálo na strane Západu narástol z 25,8 % na 38,9 % a mierne tiež poklesol podiel respondentov, ktorí by preferovali vyváženú pozíciu medzi Západom a Ruskom (z 50,2 % na 45,7 %).

Polovica respondentov vníma Rusko ako krajinu, ktorá je pre Slovensko najnebezpečnejšia

Respondentov sme sa pýtali, o ktorých krajinách si myslia, že by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku. Respondenti si mohli vybrať najviac tri krajiny z celého sveta a mali ich zoradiť podľa miery nebezpečnosti. Rusko je pre slovenských respondentov najnebezpečnejšou krajinou, na prvé miesto v nebezpečnosti ho umiestnila viac ako polovica respondentov (50,4 %) a medzi nebezpečnými krajinami na prvom, druhom či treťom mieste ho uviedli dve tretiny respondentov (65,7 %). Druhou najnebezpečnejšou krajinou je USA (na prvom miesto ho uviedlo 25,6 % respondentov) a treťou Ukrajina (na prvom miestu ju uviedlo 8,6 % respondentov).

Rusko ako najnebezpečnejšiu krajinu vnímajú častejšie ženy ako muži. Respondenti, ktorí vnímajú Rusko ako najnebezpečnejšiu krajinu viac schvaľujú naše členstvo v NATO, a myslia si, že Slovensko by sa malo geopoliticky orientovať na Západ (EÚ a NATO). Menej veria konšpiráciám a pri informáciách zo sveta a politiky dôverujú viac médiám ako svojim známym.

USA ako najnebezpečnejšiu krajinu vnímajú menej často mladší respondenti a ženy. USA častejšie vnímajú ako najnebezpečnejšiu krajinu prívrženci konšpiračného videnia sveta (ktorí súhlasia s výrokom „Skutočnosť je zväčša iná, než sa nám podsúva, svetom hýbu mocné tajné skupiny podľa utajeného scenára“) a respondenti, ktorí pri informáciách zo sveta a politiky dôverujú viac svojim známym ako médiám. Respondenti, ktorí vnímajú USA ako najnebezpečnejšiu krajinu sú v prípade vojny menej ochotní bojovať za Slovensko.
Pre voličov strán Kotlebovci ĽS-NS, Smer-SD, Republika a SNS sú najnebezpečnejšou krajinou USA, voliči všetkých ostatných relevantných strán pokladajú za najnebezpečnejšiu krajinu výrazne väčšinovo Rusko.

Rovnakú otázku sme kládli i v niektorých predchádzajúcich výskumoch a vývoj vnímania pre Slovensko najnebezpečnejších krajín naznačuje Tabuľka 2. Rusko bolo vo všetkých výskumoch vnímané ako pre Slovensko nebezpečná krajina, ale ešte v roku 1996 bolo ako o čosi nebezpečnejšie vnímané Maďarsko. V súčasnosti však Maďarsko pokladá za hrozbu iba minimum Slovákov a naopak narástol podiel respondentov, ktorí označujú za hrozbu Rusko a USA. Ukrajina bola vnímaná v roku 2014 po anexii Krymu a bojoch so separatistickým republikami ako pre Slovensko nebezpečnejšia krajina než v súčasnosti.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_geoplitika_april2022.pdf ]