Podujatia a aktuality

Neformálne stretnutia počas tretej vlny pandémie

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dvanásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 12.12. až 16.12.2021. V tomto období na Slovensku platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený a boli otvorené všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí COVID-19 prekonali. Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať.

Dodržiavanie opatrení o obmedzení stretávania sa počas lockdownu

Koncom novembra 2021 Slovensko dosiahlo svetové prvenstvo v počte pozitívne testovaných. Ľudia však svoje správanie interpretujú tak, že opatrenia dodržiavali. Na 10-bodovej škále sa až 38,6 % respondentov zaradilo k prvým dvom bodom dôkladného dodržiavania opatrení a len 4,4 % ľudí sa umiestnilo na opačný pól škály. Drvivá väčšina opýtaných (84,4 %) deklaruje, že opatrenia dodržiavali (body 1-5 z 10-bodovej škály).

Z odpovedí na otázku „Odmietli ste alebo zrušili ste v posledných týždňoch návštevu alebo iné osobné stretnutie s niekým z dôvodu, že je lockdown?“ však zisťujeme, že aj v čase lockdownu (na konci novembra a prvej polovici decembra) 27,8 % ľudí osobné stretnutie nikdy neodmietlo a na schôdzku alebo návštevu vždy šlo. Stretnutia rušili v najvyššej miere (61,4 %) tí, ktorí síce ešte nie sú zaočkovaní, no plánujú sa dať zaočkovať. Na stretnutia vždy šli najmä (43,6 %) tí, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať.

Rozdelenie odpovedí na otázku „Odmietli ste alebo zrušili ste v posledných týždňoch návštevu alebo iné osobné stretnutie s niekým z dôvodu, že je lockdown?“ môže navodzovať dojem, že až 30 % ľudí sa počas lockdownu s nikým nestretávalo. Ak sa však pozrieme na odpovede na otázku „Keď ste boli v novembri alebo decembri 2021 v interiéri iba s Vašimi známymi (kamarátmi, príbuznými), mali ste nasadené rúška/respirátory?“, tak len 5,5 % všetkých respondentov odpovedalo, že „V novembri a decembri 2021 som v interiéri so svojimi známymi nebol/a“. „Keďže na rozdiel od prvej otázky bola druhá otázka zacielená na kamarátov a príbuzných, tak môžeme usudzovať, že až tretina ľudí vylúčila ojedinelejšie osobné stretnutia a návštevy, no takmer všetci naďalej ostali v interiérovom kontakte so svojimi blízkymi kamarátmi a príbuznými“, objasňuje výsledky prieskumu Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

S blízkymi a známymi v interiéroch skôr bez rúšok/respirátorov

Zároveň sa dozvedáme, že pri stretnutiach v interiéri s kamarátmi a príbuznými 35,6 % z tých, ktorí vravia, že opatrenia dodržiavajú (t.j. na 10-bodovej škále sa zaradili na hodnoty 3-5) a dokonca aj 19,9 % z tých, ktorí tvrdia, že opatrenia dodržiavajú dôkladne (sebazaradenie na bodoch 1 a 2), rúška alebo respirátory nikdy nasadené nemali.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_stretavanie.pdf ]