Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku

Vo štvrtok 25.11. o 13.30 sa uskutoční seminár Sociologického ústavu SAV. Seminár prebehne online.

S prednáškou Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku na ňom vystúpi Mgr. Marianna Mrva PhD. zo Sociologického ústavu SAV.

Seminár je venovaný predstaveniu záverov dizertačnej práce autorky, ktorá sa zameriava na skúmanie fenoménu spoločenskej dôvery na Slovensku. Východiskom výskumu je všeobecne známy fakt – spoločenská dôvera je na Slovensku na veľmi nízkej úrovni. Ako sa dá nedôvera obyvateľov Slovenska vysvetliť? Autorka sa pokúša zodpovedať túto otázku pomocou sekundárnej analýzy dát z viacerých medzinárodných výskumov. Jej práca prináša niekoľko zaujímavých výsledkov, najmä v kontexte vývoja slovenskej spoločnosti, či už z hľadiska vzdelanosti, spoločenskej participácie, alebo spoločenských nerovností.

Prezentácia bude v slovenskom jazyku online, prostredníctvom aplikácie ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/85670211346?pwd=U09vM1NNeFdnUDJoYXhkOG5Hb0VPUT09
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava