Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2023

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Prieskum Pretest ISSP 2023

Lehota na predkladanie ponúk: 4. novembra 2021 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Ďalšie informácie k výskumu:

Výskum bude slúžiť ako pretest pre novonavrhované otázky pre medzinárodný komparatívny výskum ISSP 2023 Národná identita a občianstvo. Slovenský tím ISSP je súčasťou skupiny, ktorá navrhuje dotazník ISSP 2023. Predbežný návrh dotazníka k Pretest ISSP 2023 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ ISSP_2023_pretest_dotaznik.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_pretest_ISSP2023.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_pretest_ISSP2023.odt ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava