Podujatia a aktuality

Väčšina nezaočkovaných si myslí, že sa v najbližších mesiacoch nenakazia koronavírusom

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021.

Jedenásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 5.10. až 10.10.2021. V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, pričom podľa automatu od 4.10.2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Kto očakáva, že sa v najbližších mesiacoch nakazí koronavírusom

Vo výskume mali respondenti možnosť odpovedať na otázku, či si myslia, že sa v najbližších mesiacoch nakazia koronavírusom. Len 8,2% respondentov odpovedalo možnosťami „áno“, alebo „skôr áno“. Naopak, 55,2% respondentov odpovedalo „nie“ alebo „skôr nie“. Viac ako tretina respondentov odpovedala, že nevie.

Výrazný rozdiel je v odpovediach ľudí, ktorí sa už dali zaočkovať a tých, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú. Kým v skupine zaočkovaných je 9,2% takých, ktorí očakávajú, že sa koronavírusom nakazia, v skupine ľudí, čo sa zaočkovať dať neplánujú je tento podiel len 5,1%. Veľmi výrazný je rozdiel pri odpovedi „nie“ a „skôr nie“. Až 62,7% respondentov, ktorý sa očkovať neplánujú si myslí, že sa koronavírusom nenakazí. Medzi zaočkovanými je takýchto respondentov len 53,1%.

V skupine respondentov, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú je odpoveď „nie“ celkovo najčastejšou odpoveďou na otázku, či si myslia, že sa nakazia koronavírusom. Najviac respondentov (21,6%), ktorí očakávajú, že sa v najbližších mesiacoch nakazia je v malej skupine ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, ale deklarujú, že sa plánujú dať zaočkovať. Aj skupina respondentov, ktorá COVID-19 prekonala si myslí, že sa nakazí častejšie než respondenti, ktorí očkovanie odmietajú.

To, že sa koronavírusom nenakazia si myslia častejšie starší respondenti a respondenti, ktorí uviedli, že sa epidémie koronavírusu neobávajú. Odpoveď na otázku naopak nesúvisí s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese. Ľudia žijúci v bordových alebo červených okresoch si nemysleli, že sa nakazia častejšie než si to mysleli ľudia žijúci v oranžových, menej rizikových okresoch.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_Nakazenie_15102021.pdf ]