Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu

Lehota na predkladanie ponúk: 12. júla 2021 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Ďalšie informácie k výskumu:

Predbežný návrh dotazníka k výskumu Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Pracovne_kariery_priemysel_dotaznik_draft.pdf ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_pracovne_kariery.docx ]
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_pracovne_kariery.pdf ]