Podujatia a aktuality

Do života bez obmedzení sa ponáhľame rýchlejšie ako pred rokom, no štvrtina ľudí si myslí, že život už nikdy nebude taký ako pred pandémiou.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a trikrát v roku 2021. Deviata vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 14. 5. až 20. 5. 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia.

Kedy bude život taký, ako pred krízou?

V druhej polovici mája 2021, viac ako 14 mesiacov po zavedení prvých karanténnych opatrení v súvislosti s príchodom epidémie nového koronavírusu 47,6% respondentov odhaduje, že do dvoch rokov sa život na Slovensku vráti do normálu a bude ako pred koronakrízou. Ďalších 23% respondentov je skeptickejších a očakáva návrat do normálu v horizonte dvoch až piatich rokov. Až 25,8% respondentov si však myslí, že život na Slovensku už nikdy nebude taký, ako pred krízou spôsobenou koronavírusom.

Odpoveď „život už nikdy nebude taký, ako predtým“ si častejšie vyberali ženy, ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím životom a respondenti, ktorí opisujú svoj zdravotný stav ako zlý. Túto možnosť si častejšie vyberali aj starší respondenti a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu.

Do bežného života sa ponáhľame rýchlejšie ako pred rokom

Aktuálny výskum položil aj otázky zisťujúce pretrvávajúcu opatrnosť respondentov pri návrate k aktivitám, ktoré môžu znamenať vyššie riziko nakazenia sa ochorením COVID-19. Tieto otázky boli položené aj vo výskume realizovanom pred rokom v máji 2020. Z porovnania vyplýva, že hoci bola pandémia po - z dnešného pohľadu extrémne miernej - prvej vlne v máji 2020 na ústupe a opatrenia sa uvoľňovali tak ako dnes, respondenti boli pred rokom jednoznačne opatrnejší. Kým v máji 2020 by od letu na dovolenku lietadlom kamaráta úplne alebo skôr odrádzali takmer dve tretiny respondentov, v máji 2021 by to bolo už len 37,4% respondentov.

Podobný posun nastal pri otázke či doporučiť kamarátovi návštevu kina. Kým v máji 2020 by kamarátovi do kina jednoznačne odporučilo ísť 17,6% respondentov, v máji 2021 by takéto odporučenie dalo až 26,7% respondentov.

Celkovo menej opatrné odporúčania kamarátom dávajú respondenti, ktorí sa koronavírusu obávajú menej a respondenti, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať. Naopak, zaočkovaní respondenti sú opatrnejší. Cestu lietadlom, či návštevu kina odporúčajú častejšie aj respondenti, ktorí sú nespokojní s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu a voliči strán ĽSNS a Republika.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_opatrenia_maj2021.pdf ]