Podujatia a aktuality

Zaočkovať sa chce dať najviac ľudí od apríla 2020. Dve tretiny respondentov súhlasí s používaním vakcíny Sputnik V až po jej schválení úradmi

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, na prelome januára a februára a v marci 2021.

Ôsma vlna výskumu „Ako a máte, Slovensko?“ prebehla v období 24.3. až 27.3.2021. V tomto období klesali počty hospitalizovaných z rekordných úrovní konca februára aj denné prírastky. V čase zberu dát bol od 25.3. sprísnený zákaz vychádzania a po 20:00 už neplatila výnimka pre cestu do prírody a boli zakázané cesty do zahraničia na dovolenku.

Ochota dať sa zaočkovať je najvyššia od apríla 2020

Počet respondentov ochotných dať sa zaočkovať narastá a momentálne je od apríla 2020 na najvyššej úrovni. Na otázku "Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať?" odpovedalo kladne až 41,8% respondentov, čo je oproti decembru nárast o takmer 20 percentuálnych bodov. Od minulého výskumu z prelomu januára a februára, počet respondentov, ktorí sú ochotní dať sa zaočkovať, prípadne sa už zaočkovať dali, narástol o viac ako 8 percentuálnych bodov. Podiel respondentov, ktorí odmietajú vakcináciu od decembra trvalo klesá a v súčasnosti je na úrovni 28,8 %.

Kto by sa dal zaočkovať

Ochota dať sa zaočkovať dlhodobo súvisí s pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Častejšie by sa dali zaočkovať respondenti, ktorí sa cítia byť ohrození, dlhodobo častejšie muži v porovnaní so ženami, starší respondenti vo veku nad 50 rokov a výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať sú respondenti z Bratislavského kraja. V tejto súvislosti pozorujeme koreláciu s narastajúcim vzdelaním - zaočkovať by sa dalo až 66,5% vysokoškolsky vzdelaných respondentov.

Ďalším faktorom dlhodobo ovplyvňujúcim ochotu dať sa zaočkovať sú politické preferencie respondentov: výraznejšie ochotnejší sú voliči vládnych strán v porovnaní s voličmi opozičných strán. Tí vakcináciu vo väčšej miere odmietajú, ale i medzi nimi od posledného výskumu narástla ochota dať sa zaočkovať.

Akou vakcínou by ste sa dali zaočkovať?

Medzi respondentmi, ktorí sa plánujú dať zaočkovať je najpopulárnejšia vakcína Pfizer/BioNTech (dalo by sa ňou zaočkovať 70,8 % tých, ktorí sa plánujú dať očkovať), nasledovaná vakcínou Moderna (55,5 %), Sputnik V (55 %) a AstraZeneca (31,1 %).

Až 30,6 % respondentov, z tých ktorí sa neplánujú dať očkovať by sa dalo zaočkovať, ak by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V.

Názory na očkovanie vakcínou Sputnik V

Respondentov sme sa pýtali aj na ich názor na očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Až dve tretiny respondentov (66,8 %) sú za jej používanie, ale požadujú jej schválenie príslušnými úradmi. 32,9 % respondentov požaduje schválenie európskymi úradmi (Európska lieková agentúra) a 33,9 % stačí aj jej schválenie slovenskými úradmi (Štátny ústav na kontrolu liečiv). Iba 10,6 % respondentov je za použitie tejto vakcíny aj bez schválenia. Proti akejkoľvek vakcíne je 9,2 % a proti používaniu Sputniku V na Slovensku je iba 3,8 % respondentov.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ockovanie_april_2021.pdf ]