Podujatia a aktuality

Väčšina z nás už má bezprostrednú skúsenosť s ochorením COVID 19. Sedem percent ľudí pozná blízkeho človeka, ktorý na koronavírus zomrel.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci minulého roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, na prelome januára a februára a v marci 2021.

Ôsma vlna výskumu „Ako a máte, Slovensko?“ prebehla v období 24. až 27.3.2021. V tomto období klesali počty hospitalizovaných z rekordných úrovní konca februára ako aj denné počty nových prípadov ochorenia. V čase zberu dát bol 25. marca sprísnený zákaz vychádzania a po 20:00 už neplatila výnimka pre cestu do prírody. Od tohoto termínu boli tiež zakázané cesty do zahraničia na dovolenku.

Z výsledkov výskumu na konci marca vyplýva, že osobnú skúsenosť alebo skúsenosť z bezprostredného okolia s koronavírusom majú už takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska, pričom na prelome januára a februára disponovala takouto skúsenosťou len približne polovica respondentov. Na konci marca osobne ochorenie COVID-19 zažilo 13,6% respondentov, kým na prelome januára a februára to bolo len 8,3%. V aktuálnom výskume uvádzali osobnú skúsenosť s koronavírusom častejšie muži (16,5 %) ako ženy (10,8 %).

Vo výskume sme sa pýtali aj na to, ako toto ochorenie prebiehalo. V prípade, že respondent poznal vo svojom okolí viacerých ľudí, ktorý sa koronavírusom nakazili, prípadne ochorenie zažil sám, pýtali sme sa aký najťažší priebeh ochorenia sa v jeho okolí vyskytol. Takmer sedem percent respondentov uviedlo, že člen ich domácnosti alebo blízky známy / kamarát na koronavírus zomrel. Ďalších takmer 9 % respondentov, pozná člena domácnosti alebo blízkeho známeho či kamaráta, ktorý bol s koronavírusom hospitalizovaný.

Osobná skúsenosť alebo skúsenosť z najbližšieho okolia s vážnym priebehom ochorenia a smrťou však nemá súvislosť s obavami z epidémie, s ochotou dať za zaočkovať alebo s deklarovanou mierou dodržiavania protipandemických opatrení. Ľudia, ktorí vo svojom okolí poznajú niekoho kto na koronavírus zomrel, častejšie uvádzajú, že úplne obmedzili stretávanie sa s ľuďmi mimo svoje domácnosti. Naopak, ľudia, ktorí nepoznajú nikoho, kto sa koronavírusom nakazil, deklarujú nižšiu mieru obáv.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_skusenosti_s_Covidom_marec_2021.pdf ]