Podujatia a aktuality

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2021 / 22

V akademickom roku 2021 / 22 otvára Sociologický ústav SAV dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu v Sociologickom ústave SAV sú v sekcii doktorandské štúdium. Informácie o doktorandskom štúdiu u nás nájdete aj v rozhovore s našou doktorandkou Mariannou Mrva.

Témy dizertačných prác v študijnom programe sociológia:

1. Morálna ekonomika starostlivosti: etnografia
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

2. Digitalizovaný domov: etnografia
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

3. Práca, zamestnanie a zamestnanec dnes
(Školiteľka: Monika Čambáliková) Forma: D/E

4. Demokracia, demokratizácia a riešenie konfliktov
(Školiteľka: Silvia Miháliková) Forma: D/E

5. Konflikty o ´pravdu´: štát, moc, sociálne hnutia a konšpiračné teórie
(Školiteľka: Silvia Miháliková) Forma: D/E

6. Naratívy boja proti alkoholizmu
(Školiteľ: Robert Klobucký) Forma: D/E

7. Užívatelia nelegálnych drog a ich sociálna kontrola na Slovensku
(Školiteľ: Robert Klobucký) Forma: D/E

8. Cirkvi ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

9. Sociálno-priestorové transformácie konfesionálnej štruktúry na Slovensku
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

10. Premena voličskej základne nacionalistických strán na Slovensku od roku 1993
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Uzávierka prihlášok je 31.5.2021. Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.