Podujatia a aktuality

Prečo sme šli na skríning? Bola za tým potreba ísť do práce aj dôvera vo vládu.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a na prelome januára a februára 2021.

Siedma vlna výskumu „Ako a máte, Slovensko?“ prebehla v období 28.1. až 2.2.2021. V tomto období skončila prvá vlna celoplošného testovania a začínala druhá vlna, ktorá sa realizovala v polovici najviac zasiahnutých regiónov Slovenska.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že účasť na celoplošnom testovaní potvrdili viac ako tri štvrtiny respondentov (76,2%).1 Podľa výskumu bola účasť najvyššia medzi pracujúcimi, ktorí nepracovali z domu a teda potrebovali negatívny certifikát na cestu do práce (86,5%), vysoká však bola aj medzi respondentmi, ktorí do práce ísť nemuseli lebo nepracovali alebo boli na homeoffice (69,5%).

Výskum ukázal silnú naviazanosť účasti na celoplošnom testovaní na postoj respondentov k postupu vlády a schvaľovaniu jej krokov pri zvládaní epidémie. Podobne silným faktorom účasti na testovaní je tiež deklarovaná dôvera vo vládu: respondenti, ktorí vláde menej dôverujú sa zároveň menej často dali testovať.

Celkovo sa testovania zúčastnili častejšie mladší respondenti, respondenti, ktorí tvrdia, že dodržiavajú protipandemické opatrenia a respondenti, ktorí dôverujú krokom vlády. Dôležitá je aj súvislosť s obavami z epidémie – tí čo sa obávajú viac, sa častejšie zúčastnili na testovaní.

Najčastejšou deklarovanou príčinou neúčasti na testovaní bolo vek vyšší ako 65 rokov alebo už prekonané ochorenie COVID 19, ide teda o respondentov, pre ktorých testovanie nebolo povinné. Ako druhú najčastejšou príčinou respondenti uvádzali nedôveru vláde a jej epidemiologickým opatreniam, treťou najčastejšou príčinou bola odpoveď "nevychádzam veľmi medzi ľudí, nemám sa kde nakaziť". Obavami z nákazy pri testovaní odôvodnilo svoju neúčasť iba 5,5% respondentov.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_celoplosne testovanie_februar.pdf ]