Podujatia a aktuality

Politika a demokracia v čase koronakrízy

Tlačová správa z výskumu: Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 (HODYSE 2020)

- v čase koronakrízy sledujeme zvýšený záujem ľudí o politiku - kým v roku 20171 sa o politiku zaujímalo 36 % respondentov, zatiaľ čo v roku 2020 sa takto vyjadrilo 57 % respondentov – možným vysvetlením je fakt, že v čase koronakrízy intenzívnejšie vstupujú politické rozhodnutia do každodenného života jednotlivcov

- zvýšený záujem o politiku zároveň sprevádza vysoká miera nedôvery voči politickým stranám –politickým stranám nedôveruje 85 % respondentov, pričom 74 % súhlasí s názorom, že „ väčšina politikov sa stará o vlastné záujmy a záujmy bohatých a mocných“; 54 % súhlasí s názorom, že „politické strany sú hlavným problémom Slovenska“ a rovnako 54% respondentov súhlasí s názorom, že „za poslanca by som mal radšej nezávislého občana ako člena politickej strany“

- občania vyjadrujú najvyššiu mieru nespokojnosti (veľmi nespokojný a skôr nespokojný) s prácou a výsledkami súčasnej vládnej koalície v oblasti sociálnej pomoci a podpory (52 %), pričom veľmi spokojných a skôr spokojných je necelá tretina respondentov s reformou súdnictva (28 %), s bojom proti korupcii (31 %) a so zvládaním epidémie koronavírusu (28 %)

- najvyššiu mieru dôvery majú vo verejnosti vedecké inštitúcie (64 %) a na druhom mieste prezidentka SR (57 %)

- takmer tri štvrtiny respondentov uprednostňuje spravovanie Slovenska nie vládou, ale odborníkmi, ktorí rozhodujú podľa toho, čo sami považujú za najlepšie pre Slovensko; tento fakt potvrdzujú naše výskumy už dlhodobo (dáta 2008 – 2020)

- vysoká miera podpory vlády odborníkov korešponduje s názorom, že: „ Je lepšie, keď sa dôležité politické rozhodnutia prijímajú na základe vedeckých poznatkov nezávislých expertov a nie volených politikov“; súhlas deklarovalo 70 % opýtaných

- spokojnosť so súčasným fungovaním demokracie na Slovensku vyjadrilo 17 % respondentov (veľmi spokojný 2 % a skôr spokojný 15 %), pričom veľmi nespokojných je 27 % a skôr nespokojných tiež 27 % respondentov

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
press_HODYSE_2020_demokracia_final.pdf ]