Podujatia a aktuality

Klimatické zmeny a environmentálne témy vo verejnej mienke na Slovensku

S príspevkom Klimatické zmeny a environmentálne témy vo verejnej mienke na Slovensku na ňom vystúpi naša kolegyňa Katarína Strapcová.

Anotácia: S rozvojom moderných spoločností stále naliehavejšie rezonujú obavy o stav životného prostredia a jeho negatívny vplyv na zdravie ľudí. Sociológovia čoraz častejšie uvažujú o vplyve ekologických rizík na spoločenský život, pričom podrobne opisujú nové podmienky ľudskej existencie v ére tzv. globálnych civilizačných rizík, ktoré v procese modernizácie produkujú nové konflikty a typy nerovností. Teoretické koncepcie súvisiace s univerzálnym ohrozením ekologickými rizikami zároveň vyvolávajú potrebu skúmať, ako rezonujú problémy životného prostredia vo verejnej mienke. Na Slovensku máme k dispozícii relatívne veľké množstvo údajov viažuce sa k životnému prostrediu, najmä z medzinárodných výskumov (ISSP, EVS, Eurobarometer). Environmentálne témy sú zachytené aj v najnovšom výskume HODYSE z novembra 2020 a prednáška bude príležitosťou na predstavenie prvých relevantných výsledkov.

Seminár bude mať online podobu a prebehne prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Link na seminár: https://cesnet.zoom.us/j/96060685997?pwd=ZTFpejlXWm5ZM0M3dDBuN0hTcXNVZz09

Ústavný seminár sa uskutoční vo štvrtok 26. 11. 2020 o 13.30.

Tešíme sa na stretnutie v online priestore.