Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Prieskum Brain drain 2020

Lehota na predkladanie ponúk: 22. októbra 2020 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.


Ďalšie informácie k výskumu:

Výskum bude po šiestich rokoch replikovať výskum Brain drain 2014, ktorý je dostupný tu:
http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2014002

V období 1999 – 2018 absolvovalo vysokoškolské štúdium v zahraničí približne 115 tisíc študentov zo Slovenska (ide o odhad vychádzajúci z ročných celkových počtov slovenských študentov v zahraničí).

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_Brain_drain_2020_final.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_Brain_drain_2020_final.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava