Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020

Lehota na predkladanie ponúk: 25. februára 2020 do 10:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSP2020.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSP2020_navrh_zmluvy.doc ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_ISSP2020_navrh_na_plnenie_kriterii.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava