Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgMožnosť nominovať práce na ceny Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV schválil Štatút ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora.

Prvýkrát sa ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v máji 2020 za práce z rokov 2018-2019. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2019 na mailovú adresu predsedníčky Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (monika.cambalikova@savba.sk).

Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Statut_ceny_SSS_pri_SAV.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava