Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Fokusové skupiny projektu projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Vyzva-na-predlozenie ponuky_fokusky-dovera.pdf ]