Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Omnibus „NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH“

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Vyzva_na_predkladanie_CP_omnibus_november_89.pdf ]