Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgVysokoškolské štúdium v zahraničí a medzigeneračná sociálna mobilita: Spojenci či nepriatelia?

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

S prednáškou

Vysokoškolské štúdium v zahraničí a medzigeneračná sociálna mobilita: Spojenci či nepriatelia?

vystúpi

Miloslav Bahna (SÚ SAV)

v stredu 17. apríla 2019 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV
Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava