Podujatia a aktuality

Postavenie muža a ženy na Slovensku a v krajinách strednej Európy

- Tradičné delenie rodových rolí (zarábajúci muž a žena starajúca sa o rodinu) a príklon k tradičnému rodovému stereotypu má v rámci strednej Európy najsilnejšiu podporu na Slovensku.

- Pri otázkach skĺbenia pracovného a rodinného života žien sa na Slovensku ukazuje opačný trend, kedy sa jeho vedúca pozícia tzv. tradičnej krajiny stráca. Obyvatelia Slovenska tak v medzinárodnom porovnaní vyjadrujú väčší optimizmus vo veci možného súladu pracovného a rodinného života žien.

- Takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (73%) súhlasí s tvrdením, že zamestnanie je dobrá vec, ale väčšina žien aj tak chce mať svoju domácnosť a deti, čím uznávajú normu a potrebu skĺbenia práce a rodiny.

8. marca 2018 zverejnil Sociologický ústav SAV tlačovú správu „Verejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti“. Tentoraz sme sa pri rovnakej príležitosti rozhodli pozrieť na rovnaké otázky avšak v medzinárodnom kontexte. Na dátach z výskumu európskych hodnôt 2017 ukážeme, ako vizerá Slovensko v porovnaní ôsmich krajín, ktoré sa politicky a kultúrne zaraďujú medzi stredoeurópske štáty. Ide o krajiny ako sú Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko, Slovinsko a Chorvátsko.

Zoznam priložených súborov:
TS_SU_MDZ_2019.pdf ]