Podujatia a aktuality

Predstavenie výsledkov komplexného longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku

Na tlačovej konferencii 10. 1. 2019 o 10:00 v zasadačke SAV na Štefánikovej 49 predstavia Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV a Martina Sekulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV zistenia z longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku. Výsledky výskumu tvoria základ ich novej publikácie Crossborder Care: Lessons from Central Europe, ktorá práve vyšla v medzinárodnom vydavateľstve akademickej literatúry Palgrave Macmillan.

Autorov knihy predstaví a tlačovú konferenciu uvedie riaditeľka Sociologického ústavu SAV Silvia Miháliková.

Na tlačovej konferencii sa dozviete odpovede aj na nasledovné otázky:

- Kto sú opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku a ako sa menil ich počet a charakteristiky v čase?
- Ako vplýva táto práca na ich životy a rodiny na Slovensku?
- Čo vysvetľuje ich spokojnosť s prácou a ich zárobok v Rakúsku?
- Ako vyzerá bežný deň opatrovateliek a prečo opatrovanie v Rakúsku funguje aj ako dlhodobá stratégia?
- Nachádzajú opatrovateľky po návrate z Rakúska zamestnanie na Slovensku alebo ide o kariérnu slepú uličku?

Stručne o knihe
Bahna, M., Sekulová, M. (2019) Crossborder Care: Lessons from Central Europe, Palgrave Macmillan.

Kniha sa venuje téme cirkulárnej migrácie za účelom poskytovania starostlivosti v strednej Európe na príklade slovenských opatrovateliek, ktoré zabezpečujú 24 hodinovú starostlivosť o seniorov a seniorky v rakúskych domácnostiach. Bahna a Sekulová kombinujú kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu pričom poukazujú na dôležitosť ekonomickej situácie v krajine, odkiaľ opatrovateľky odchádzajú. Takto polemizujú so závermi analýz, ktoré vidia kľúčový vplyv v chýbajúcej starostlivosti v prijímajúcej krajine či v nastavení sociálnych politík v týchto krajinách. Autori skúmajú dynamiku ekonomických rozdielov medzi Rakúskom a jeho postkomunistickými susedmi ako východisko pre cezhraničné poskytovanie starostlivosti. Na to, aby sledovali dlhodobé dopady cezhraničného poskytovania starostlivosti - vrátane jeho vplyvu na pracovný život po skončení opatrovania - Bahna a Sekulová prepájajú analýzu ekonomických rozdielov, sociálnych a migračných politík, rodových kontextov či geografickej blízkosti s perspektívou nedostatku starostlivosti na Slovensku, teda perspektívnou vysielajúcej krajiny.

„Doterajší výskum migrujúcich poskytovateľov starostlivosti zamestnaných v domácnostiach sa omnoho viac sústredil na prijímajúce, než na vysielajúce krajiny. Táto kniha je zásadným príspevkom k poznaniu perspektívy vysielajúcej krajiny postavenom na robustnej kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze. Predstavuje veľmi užitočný a originálny prínos k téme.“
August Österle, docent sociálnej politiky v Institute for Social Policy, WU Vienna University of Economics and Business

Zoznam priložených súborov:
podklad_tlacova_konferencia_opatrovatelky.pdf ]