Podujatia a aktuality

Mikro a makro inšpirácie sociológie Georga Simmela

Sekcia metodológie a sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV, Sekcia sociologickej teórie Českej sociologickej spoločnosti a Sociologický ústav SAV v. v. i. pozývajú na seminár

Mikro a makro inšpirácie sociológie Georga Simmela
21. september 2018 - 10:30 – 18:00
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

V tomto roku si pripomíname 160 rokov od narodenia a 100 rokov od smrti jedného z najinšpiratívnejších sociológov, sociologického impresionistu Georga Simmela. Jeho tematicky nesmierne rozmanité, ale spôsobom uvažovania pritom pomerne jednotné dielo dokáže spájať abstraktné sociálne formy s každodennými javmi a zároveň zachytávať stále aktuálny ambivalentný charakter všetkých spoločenských javov. Platia aj v roku 2018 slová Zygmunta Baumana, že Simmel urobil už pred sto rokmi veci, ktoré sa všetci snažíme robiť dnes?

PROGRAM

Georg Simmel a jeho příspěvek k historické sociologii
Jiří Šubrt (FHS UK Praha)

Inspirující poselství Simmelovy koncepce války a míru
František Znebejánek (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP v Olomouci)

Simmel a praxeologická koncepce důvěry
Jakub Mlynář (FF UK Praha), Esther González-Martínez (Université de Fribourg)

Rovnosť ako vzácny okamih družnosti. Simmelova reč k Nemeckej sociologickej spoločnosti
Zuzana Kusá (SÚ SAV)

Simmel – moderný alebo postmoderný sociológ?
Dilbar Alieva (SÚ SAV)

Móda ako element stálosti v zmene: Antagonistické faktory a vnútorná ambivalentnosť módy v diele Georga Simmela.
Alexandra Matejková (SÚ SAV)

Je kultúra rodová?
Andrej Mészáros (FF UK Bratislava)

Tragédia kultúry optikou G. Simmela
Adela Kvasničková (FF UK Bratislava)

Sociológia umenia ako vrchol Simmelovej sociológie
Miroslav Tížik (SÚ SAV), Zuzana Búriková (FSS MU Brno)

Simmel o umění a umělcích
Miroslav Paulíček (FSS Ostravská univerzita)

Zoznam priložených súborov:
Seminar_Georg_Simmel_pozvanka_program.pdf ]
Simmel_abstrakty.pdf ]