Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgSVIATKY - ZATVORENÉ: Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov a percepcie spotrebiteľov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sociologický ústav SAV a Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na tlačovú konferenciu SVIATKY - ZATVORENÉ

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov a percepcie spotrebiteľov

Projekt APVV-16-0232: Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti.

Tlačová konferencia sa uskutoční dňa 4. júla 2018 o 9:30 h na Prírodovedeckej fakulte UK v miestnosti AMOS

O výsledkoch reprezentatívneho výskumu budú informovať:
František Križan (Prírodovedecká fakulta UK)
Milan Zeman (Sociologický ústav SAV)
Bohumil Búzik (Sociologický ústav SAV)

Kontakt: Milan Zeman (Sociologický ústav SAV)
milan.zeman@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
[ TS_Sviatky_zatvorene.pdf ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava