Podujatia a aktuality

Osudové osmičky vo vedomí slovenskej a českej verejnosti: udalosti, obdobia, osobnosti

Sociologický ústav SAV v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky

a

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vás srdečne pozývajú na tlačovú konferenciu: Osudové osmičky vo vedomí slovenskej a českej verejnosti: udalosti, obdobia, osobnosti

Tlačová konferencia sa uskutoční v pondelok 11. júna 2018 o 11:00 v Ústrednej knižnici SAV na Klemensovej ul. 19 v Bratislave (na prízemí).

O výsledkoch reprezentatívnych výskumov uskutočnených v marci 2018 na Slovensku a v Českej republike budú informovať:

Zora Bútorová, Inštitút pre verejné otázky
Paulína Tabery, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR v Prahe
Silvia Miháliková, Sociologický ústav SAV

Kontakt: Milan Zeman, Sociologický ústav SAV, Milan.zeman@savba.sk

Projekt APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe

Zoznam priložených súborov:
Osudove_osmicky_tlacova_sprava.pdf ]
Pozvanka_tk.pdf ]

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7