Podujatia a aktuality

Názory občanov na ochranu životného prostredia

- Ochrana životného prostredia by podľa väčšiny občanov Slovenska mala mať prioritu pred ekonomickým rastom. K názoru, podľa ktorého je dôležitejšia ochrana životného prostredia než ekonomický rast sa v roku 2017 priklonilo 60 % respondentov.

- Ochotu vzdať sa časti svojich príjmov, ak by sa použili na ochranu životného prostredia, vyjadrilo 28% opýtaných. Prevažujú však tí, ktorí vyššiu finančnú spoluúčasť nepodporujú a nesúhlasia s ekonomickým dopadom ochrany životného prostredia na svoje príjmy (38 % opýtaných).

- Postoje zľahčujúce význam ochrany životného prostredia nemajú u občanov na Slovensku vysokú podporu. Pri skúmaní názorov na tvrdenia podceňujúce dôležitosť ochrany životného prostredia mali respondenti najviac výhrad voči tvrdeniu „Nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to nerobia aj ostatní“ (nesúhlasilo 53,7% opýtaných).

- Environmentálnym organizáciám dôveruje 58 % opýtaných respondentov. Oproti roku 2008 dôvera k organizáciám na ochranu životného prostredia na Slovensku vzrástla o 6 percentuálnych bodov.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
SU_SAV_EVS_press_ZP.pdf ]