Podujatia a aktuality

Chudoba naďalej oberá deti na Slovensku o životné šance

Napriek zlepšujúcej sa hospodárskej situácii a poklesu počtu osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
situácia detí na Slovensku zostáva naďalej menej priaznivá:

- Deti sú podľa reprezentatívneho zisťovania príjmov a životných podmienok EU SILC 2017 demografickou skupinou, ktorú na Slovensku najviac ohrozuje príjmová chudoba (19,9 %, celá populácia 12, 4 %)

- Pretrvávajúca chudoba je u detí do 18 rokov dvakrát vyššia ako v celej populácii (15 % a 7,7 % v roku 2016)

- Riziko chudoby domácností s tromi a viac deťmi v roku 2017 vzrástlo (35,4 %) a v posledných rokoch je na Slovensku vyššie ako európsky priemer (v roku 2016 SR: 34 7 % a EU28: 26,9 %)

- 52,4 % jednorodičovských domácností a 42,1 % domácností s tromi a viac deťmi v roku 2017 nedokázalo čeliť neočakávaným výdavkom (34,6 % populácia SR); 30,2 % jednorodičovských domácností a 24 % domácností s tromi a viac deťmi si nemôže dovoliť každý druhý deň mäsité jedlo, rybu alebo hydinu (priemer SR 14,8 %)

- Hrozba exekúcií výrazne narastá v domácnostiach s vyšším počtom detí: nedoplatky na hypotékach, nájomnom, energiách, splátkach pôžičiek a pod. boli podľa EU SILC 2017 trikrát častejšie v domácnostiach so štyrmi deťmi a takmer šesťkrát častejšie v domácnostiach s piatimi deťmi ako v populácii SR

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
SU_SAV_MDD.pdf ]