Podujatia a aktuality

Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance

Interdisciplinárna konferencia organizovaná pri príležitosti piateho výročia prijatia Odporúčania 2013/112/EÚ Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia.

21. jún 2018 štvrtok 9:00 do 17:00, Aula SAV Bratislava Patrónka

Programový výbor konferencie:
prof. PhDr. Silvia, Miháliková, CSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., PhDr. Zuzana Kusá, CSc. a sekcia metodológie SSS pri SAV

Motto konferencie: Hodnoty spoločnosti sa najzreteľnejšie prejavujú v jej vzťahu k svojim najslabším členom

Cieľom konferencie je
- zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských, lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí
- vykonať kritický odpočet pokroku Slovenska v znižovaní chudoby detí a
- upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí na Slovensku.

Koncepcia
- Konferencia je zamýšľaná ako dialóg spoločenských a medicínskych vedcov, odborníkov z verejnej správy (MŠVVŠ, MPSVaR a ďalšie) zodpovedných za príslušnú oblasť verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Vústením
konferencie by mal byť prijatie odporúčania pre decíznu sféru v záujme odstraňovania chudoby a deprivácie zo života detí.

Správu o priebehu konferencie nájdete tu.

Videozáznam z konferencie nájdete tu.

Podrobnejšie informácie o koncepcii a programe konferencie nájdete tu.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať tu.

Zoznam priložených súborov:
Kusa_prezentacia.pdf ]
Program_konferencie.pdf ]
Spolocne_vyhlasenie_ucastnikov_konferencie.doc ]