Podujatia a aktuality

Konferencie sú dobrými príležitosťami na zvyšovanie sociálneho kapitálu

S našou doktorandkou Mariannou Mrva sme sa rozprávali o doktorandskom štúdiu sociológie v Sociologickom ústave SAV.

Práve si sa vrátila z Tokia. Čo si tam robila a ako si sa tam dostala?
V Tokiu som sa zúčastnila medzinárodnej konferencie o dôvere, na ktorej som prezentovala svoj príspevok, keďže aj moja téma dizertačnej práce je zameraná na problematiku dôvery v spoločnosti. Dostala som sa tam vďaka tomu, že organizátori si vybrali môj abstrakt príspevku a pozvali ma na konferenciu, ale bez podpory môjho školiteľa a riaditeľky ústavu by som možno ani nebola poslala abstrakt, takže v tom, že som tam mohla byť, hrala významnú rolu aj ich podpora, ako aj podpora ostatných kolegov v ústave.

large_imgAké sú tvoje najvýraznejšie zážitky z Japonska?
Je obdivuhodné, že mestá, v ktorých žijú milióny obyvateľov, dokážu byť perfektne čisté, dobre organizované a efektívne fungujúce a ľudia k sebe milí, nápomocní a ohľaduplní.

Bola to tvoja prvá konferencia tento rok?
Bola to už tretia medzinárodná konferencia, ktorej som sa tento rok zúčastnila, takže mám za sebou dosť nabité obdobie. Už sa teším na sviatky, kedy si trocha oddýchnem.

Ako ti pomáha účasť na takýchto medzinárodných konferenciách pri tvojej práci?
Dostávať spätnú väzbu na moju prácu je pre mňa nesmierne cenné. Konferencie sú však veľmi užitočné pre získanie obrazu o tom, čo sa deje vo svete sociológie mimo Slovenska, aké problémy sa riešia, aké prístupy sa uplatňujú. A konferencie sú samozrejme dobrými príležitosťami aj na zvyšovanie sociálneho kapitálu – teda na získavanie kontaktov na zaujímavých ľudí, ktorí sa venujú podobným témam.

Viac o doktorandskom štúdiu sociológie u nás sa dozviete tu.

Tip: Ak máte konkrétnu predstavu o téme, ktorú by ste v rámci svojho štúdia u nás radi riešili, je možné ešte pred oficiálnym vypísaním tém kontaktovať niektorého z potenciálnych školiteľov. Vašim budúcim školiteľom môže byť každý pracovník uvedený v sekcii vedúci alebo samostatní vedeckí pracovníci. Ak neviete, kto by mohol byť vašim školiteľom ku konkrétnej téme, môžete kontaktovať vedeckého tajomníka ústavu.

Účasť na takýchto medzinárodných podujatiach dáva šancu lepšie zhodnotiť i úroveň domácej sociológie. Bola si v zahraničí konkurencieschopná?
Myslím si, že áno, ale zároveň som získala dojem, že v štatistike sa ešte musím zlepšiť.

V septembri si začala svoj druhý rok doktorandského štúdia v Sociologickom ústave SAV. Akú si mala predstavu o fungovaní SAV a v čom sa za rok zmenila?
Predstavovala som si vysoko intelektuálne prostredie, čo sa za ten rok a pol naozaj potvrdilo – aj na ceste z kancelárie do kuchynky sa človek veľmi často ocitne uprostred odbornej diskusie o rôznych spoločenských témach.

Aké sú tvoje úlohy v ústave? Si zapojená aj v niektorých výskumných projektoch?
Moja úloha spočíva v prvom rade v práci na téme mojej dizertačky, ale okrem toho som zapojená aj do projektu HODYSE, v rámci ktorého napríklad v týchto dňoch pripravujeme tlačovú konferenciu k najnovším výsledkom Výskumu európskych hodnôt (European Values Study).

Ako sociologičku pôsobiacu na SAV ťa už určite oslovili médiá so žiadosťou o vyjadrenie ako odborníka - sociológa. Ako to vnímaš?
Myslím si, že je dôležité, aby sa sociológovia vyjadrovali k spoločenským témam aj prostredníctvom médií – môže to byť šanca ovplyvniť verejnú mienku a ponúknuť pohľad, ktorý sa líši od pohľadu laika. Z toho istého dôvodu to však pre mňa znamená aj zodpovednosť a aj stres, aby som nepovedala nič nevhodné alebo nepravdivé. Ale samozrejme je dobrý pocit vidieť svoje meno v novinách. Vďaka týmto mediálnym vystúpeniam začína už aj moja rodina tušiť čím sa zaoberám.

Našich doktorandov povzbudzujeme k tomu, aby si vyskúšali prácu aj na inom akademickom pracovisku mimo Slovenska. Uvažuješ o tom?
Momentálne zvažujem pobyt na Českej akadémii vied, dúfam, že mi to budúci akademický rok vyjde.

V týchto mesiacoch majú možnosť záujemcovia o štúdium kontaktovať svojich potenciálnych školiteľov v ústave a dohodnúť sa na téme, na ktorej by chceli pracovať. Čo by si im odporúčala, ako si zvoliť tému PhD?
Odporúčam im zamyslieť sa nad tým, aká téma by ich bavila natoľko, že by sa s ňou vedeli 4 roky zaoberať. Taktiež je fajn zoznámiť sa s potenciálnym školiteľom alebo školiteľkou a zistiť, či sa ich predstavy o téme a jej spracovaní zhodujú.

Za rozhovor ďakujú Miloslav Bahna a Robert Klobucký.