Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgTheorizing the non-banality of Evil

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

S prednáškou Theorizing the non-banality of Evil

vystúpi

Steven Saxonberg, ÚEŠMV FSEV UK

v stredu 22. novembra 2017 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava