Podujatia a aktuality

Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti

Sociologický ústav SAV, Ústav politických vied SAV, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave, Katedra humánnej geografie a demografie, PriF UK v Bratislave si dovoľujú pozvať všetkých záujemcov na konferenciu

Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti

Podujatie sa uskutoční 21. 9. 2017, 9. 30 až 17.30, zasadačka Filozofického ústavu SAV, č. d. 94, 4. poschodie, Klemensova 19, Bratislava

Program
9.15 Otvorenie konferencie
9.30 – 10.50
Podoby štrukturálnych zmien na Slovensku (moderuje Táňa Bužeková)

Miroslav Tížik, Milan Zeman: Zmeny alebo stabilita postojov k politike a religiozity obyvateľov Slovenska od roku 1968
Juraj Janto: Separácia a segregácia v súčasnom mestskom prostredí
Juraj Majo, Miroslav Tížik: Sto päťdesiat rokov zmeny národnostného a konfesionálneho zloženia Slovenska

11.00 – 12.15
Náboženstvo v sekulárnom svete (moderuje Juraj Majo)

Michal Uhrin: Príbuzenstvo a kooperácia
Tatiana Bužeková: Masmediálne reprezentácie náboženstva a spirituality
Norbert Kmeť: Prieskum religiozity za rok 1954. Bála sa komunistická moc náboženstva?

12.15 - 13.30 Prestávka na obed

13.30 – 14.30
Umenie, kultúra a koniec politiky (moderuje Miroslav Tížik)

Ivana Taranenková: Po postmoderne. Reprezentácie zmien a ohrození v súčasnej slovenskej próze v kontexte modifikujúcej sa kultúrnej paradigmy
Joseph Grim Feinberg: Folklór, demokracia a občianstvo. O možnostiach súladu kultúry a politiky.

14.45- 16.30
Komunikácia ako súčasť samosprávnosti a samoorganizácie (moderuje Norbert Kmeť)

Helena Tužinská: Komunikácia v súdnej sieni
Danijela Jerotijević: Skupinové terapie v rámci alternatívne medicíny
Marcela Káčerová, Juraj Majo, Slavomír Ondoš: Je osamelosť seniorov fenoménom mestského prostredia na Slovensku?
Juraj Marušiak: Konzervatívny obrat v diskurze politických strán na Slovensku v kontexte Vyšehradskej skupiny po roku 2010

Prípravný a organizačný výbor:
Miroslav Tížik, PhD., Milan Zeman Sociologický ústav SAV
Doc. Táňa Bužeková, Helena Tužinská, PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave
Norbert Kmeť, CSc., Juraj Marušiak, PhD., Ústav politický vied SAV
Marcela Káčerová, PhD., Juraj Majo, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Konferencia je pripravená v rámci riešenia grantových úloh:
APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien
VEGA 2/0045/16 Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou
APVV 15-0184 Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. 

Zoznam priložených súborov:
Buzekova_prezentacia_APVV_DOS_ 3.pptx ]
Jerotijevic_SAV konfer_2017.pptx ]
Konferencia_21_09_2017_pozadie.ppt ]
Tizik_Zeman_Konferencia.ppt ]
Tuzinska_Komunikacia_v_sudnej_sieni.pdf ]
Uhrin_Pribuzenstvo_a_Kooperacia_Podoby_zmien_a_ohrozeni_v_slovenskej_spolocnosti.pptx ]
apvv tizik_konzervativny obrat .pptx ]
kacerova_majo_ondos_SAV_2017.pdf ]
majo_tizik_APVV_september_2017.pptx ]
marusiak_konzervativny_obrat_apvv.pdf ]

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13