Podujatia a aktuality

Harold Garfinkel a jeho etnometodológia (k 100-mu výročiu narodenia)

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Harold Garfinkel a jeho etnometodológia (k 100-mu výročiu narodenia)

Program :
Promeny Garfinkelovej etnometodológie
Jakub Mlynář (UK Praha / Université de Fribourg)

Poriadok, emócie a zápas o zmysluplný svet. Metodologické poznámky k možnosťam etnometodológie
Miroslav Tížik (SÚ SAV)

„Človek je na 95 % porotca už predtým, ako príde na súd“: Garfinkelovské inšpirácie vo výskume životných podmienok znevýhodnených skupín.
Zuzana Kusá (SÚ SAV)

Garfinkelova etnometodológia na neistej pôde
Jana Lindbloom (SÚ SAV)

Garfinkelove teoretické iniciatívy
Dilbar Alieva

Seminár sa uskutočni v stredu 27.9.2017 v čase medzi 13.00 a 17.00 v Bratislave v zasadačke č.94 Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV.posch.)

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7