Podujatia a aktuality

Tlačová konferencia k zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Pracovné orientácie

Sociologický ústav SAV usporiada v piatok 23. 6. 2017 o 10.00 v zasadačke č. 11 (prízemie) na Štefánikovej 49 tlačovú tlačovú konferenciu k zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Pracovné orientácie.

Témy:

1. Aké vlastnosti zamestnania sú dôležité a ako ľudia na Slovensku hodnotia svoje zamestnanie
2. Zamestnanie ako zdroj obživy alebo aj niečo viac: Pracovali by sme, ak by sme nemuseli?

Prezentujúci: Robert Klobucký a Miloslav Bahna

Zoznam priložených súborov:
klobucky_bahna_praca_ako_obziva.pdf ]
klobucky_bahna_vlastnosti_zamestnania.pdf ]

foto0 foto1 foto2 foto3