Podujatia a aktuality

Odborná diskusia na tému Queer Studies

Sociologický ústav a Ústav etnológie SAV

Vás pozývajú na odbornú diskusiu na tému Queer Studies:

Čo znamená queer?
Prečo potrebujeme prepojiť sociálne vedy s queer štúdiami?

Seminár je príležitosťou stretnúť sa a diskutovať s medzinárodnými i miestnymi odborníčkami, aktivistkami a vedcami v otázkach sexuality, normativity, moci a vzdoru.

Príspevky:
Myrto Tsilimpounidi (Sociologický ústav SAV)
Anna Carastathis (McGill University)
Romina Kollarik (TransFúzia)
Adam Wiesner (Ústav Etnológie SAV)
Romana Schlesinger (Q-Centrum)

Dátum a miesto konania: 17.5. 2017 o 13.30 hod, SÚSAV, 4.p.

Zoznam priložených súborov:
Queer_Studies_SAV.pdf ]