Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Angažovanosť, hľadanie autentickosti a skúsenosti s kolektívnym životom / Engagement, the Search for Authenticity, and the Experience of Collective Life

Zatvoriť obrázok
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava