Podujatia a aktuality

Kvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

V stredu 12. apríla 2017 o 13:30 hod s prednáškou

Kvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy

vystúpi Ivan Láska (TREXIMA)

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94